Συνεργασία με κλινικές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία

Κλινική

Η κλινικές που εκτελεί o Dr Καποσίτας τις επεμβάσεις της ωτοπλαστικής αλλά και τις υπόλοιπες αισθητικές επεμβάσεις τις επέλεξε μα βάσει την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα λειτουργίας των χειρουργείων και των νοσηλευτικών ορόφων.

Οι αναισθησιολογικές μας ομάδες στις 3 έδρες έχουν τεράστια εμπειρία και οι κλινικές διαθέτουν για πρόσθετη ασφάλεια των ασθενών και μονάδα εντατικής θεραπείας.

Έχουμε φροντίσει οι επεμβάσεις μας να γίνονται σε ημερήσια βάση και όσες απαιτούν νοσηλεία η
παραμονή στις κλινικές να είναι ευχάριστη.

Στην Αθήνα ο Δρ Νώντας Καποσίτας χειρουργεί στην Βιοκλινική Αθηνών,στην Θεσσαλονίκη
στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης,και στην Λευκωσία στο Αρεταίειον Νοσοκομείο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συνεργασίς με τις κλινικές με περισσότερες λεπτομέρειες και διευθύνσεις στο κεντρικό μας website:

www.kapositas.gr