Φωτογραφίες πριν-μετά

Ωτοπλαστική σε πεταχτά αυτιά

Δείτε φωτογραφίες ωτοπλαστικής πριν και μετά αλλά και πλαστικής αυτιών από διαφορετικές περιπτώσεις μας από το αρχείο του Κου ΚαποσίταΠλαστική αυτιών σε πεταχτά αυτιά


Αποκατάσταση του άνω τρίτου του αυτιούΑποκατάσταση δυσμορφίας τηλεφώνου


   

Ωτοπλαστική σε σύνδρομο Klippel-Trenaunay


Μειωτική σε μεγάλα αυτιά


Σχιστό λοβίο από σκουλαρίκια


Περισσότερες φωτογραφίες στο: www.kapositas.gr