Κρυπτωτία (το κρυμμένο αυτί)

Μερικές φορές μόνο τα κάτω 2/3 είναι ορατά και έξω από την αύλακα αυτιού-κεφαλής.

Στο πάνω μέρος φαίνεται ότι λείπει. Όταν τραβήξουμε το αυτί προς τα έξω μακριά από το κεφάλι το άνω τμήμα του χόνδρου αποκαλύπτεται μια και έχει κρυφθεί κάτω από το δέρμα του κεφαλιού.

Ο άνω πόλος του αυτιού είναι κατά μείζονα λόγο καθηλωμένος στο δέρμα του κεφαλιού.

Όταν χρησιμοποιηθούν οι νάρθηκες Buddies αμέσως μετά την γέννηση μπορεί να διορθωθεί η κρυπτωτία.

Σε περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα συνιστάται η χειρουργική θεραπεία αργότερα.