Πεταχτά λοβία

Ορισμός:Πεταχτά λοβία αυτιών

Τα λοβία των αυτιών βρίσκονται στην ίδια ευθεία με το υπόλοιπο αυτί. Υπάρχουν περιπτώσεις εκ γενετής που τα λοβία βρίσκονται πιο μπροστά από το αυτί.

Εξετάζοντας το αυτί από τα εμπρός μπορεί να δει ο ειδικός πλαστικός χειρουργός την θέση του λοβίου σε σχέση με το υπόλοιπο αυτί. Πολλές φορές τα πεταχτά αυτιά συνοδεύονται από πεταχτά λοβία και πρέπει να να αντιμετωπίζονται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

Η ταξινόμηση περιλαμβάνει:

Α. Το ήπια πεταχτό λοβίο προς τα μπροστά
Β. Το πεταχτό λοβίο που είναι έντονα πεταχτό προς τα μπροστά και
C. Το πεταχτό λοβίο που εκτός από πεταχτό έχει και στροφή προς τα πάνω.

Παραδείγματα από το αρχείο του Κου Καποσίτα:

Πεταχτά λοβία κατηγορίας A

Πεταχτά λοβία Κατηγορία B


Πεταχτά λοβία Κατηγορία C

Η τεχνική μας

Η τεχνική μας εξαρτάται από το είδος του πεταχτού λοβίου. Τις κατηγορίες Α και Β τις αντιμετωπίζουμε με αφαίρεση μιας μικρής νησίδας δέρματος και ειδικά ράμματα μέσα από μια μικρή τομή από το πίσω μέρος του αυτιού-λοβίου με ή χωρίς διαμόρφωση του χόνδρου που μπορεί να συμμετέχει στην δυσμορφία.

Στην κατηγορία C η τεχνική μας συνδυάζει:

1.Την αφαίρεση μιας νησίδας δέρματος όση είναι απαραίτητη.
2.Την ειδική επεξεργασία του χόνδρου κυρίως στην περιοχή του αντίτραγου του τμήματος δηλαδή του χόνδρου που συμμετέχει στην δυσμορφία και σε μερικές φορές κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση του για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.

Μετά την επέμβαση

Σε όλες τις περιπτώσεις στο τέλος κλείνεται το δέρμα με ράμματα που αφαιρούνται μετά από 12 ημέρες.

Στο τέλος της επέμβασης κλείνεται το τραύμα με επίδεσμο για 24-48 ώρες είτε η επέμβαση αφορά και πεταχτά αυτιά είτε μόνο πεταχτά λοβία. Μετά την αφαίρεση του επιδέσμου επιτρέπεται το πλύσιμο των μαλλιών. Όλοι οι χειρουργημένοι παίρνουν αντιβίωση τόσο κατά την διάρκεια της επέμβασης όσο και μετά από το στόμα για μερικές ημέρες.

Μπορείτε να δείτε πολλές περιπτώσεις στο κεντρικό μας web site:

www.kapositas.gr