Σχιστά λοβία (από σκουλαρίκια)

Τα προβλήματα από τα σκουλαρίκια είναι συχνά σε νέες και μεγαλύτερες γυναίκες.

Η πιο συνηθισμένη δυσμορφία είναι το σχιστό λοβίο που συμβαίνει γιατί μερικές γυναίκες φορούν βαριά σκουλαρίκια και η σχισμή αρχίζει σταδιακά να μεγαλώνει.

Έτσι προοδευτικά αρχίζει να μεγαλώνει η οπή κάνοντας το σημείο που μπαίνουν τα σκουλαρίκια αντιαισθητική και σε τελικό στάδιο σχίζονται τελείως.

Η Τεχνική

Η τεχνικές που έχουμε στην διάθεσή μας αφορούν είτε την μείωση της υπερβολικά μεγάλης σχισμής και δημιουργία μιας νέας μικρότερης είτε την περίπτωση που υπάρχει πλήρης διατομή του λοβίου την επαναδημιουργία του με ή χωρίς σχισμή για σκουλαρίκι.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι μισή ώρα και γίνεται με τοπική αναισθησία. Η ασθενής μπορεί να επιστέψει στην εργασία της την επομένη το πρωί. Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 6 ημέρες.


Εδώ βλέπετε τον σχεδιασμό της επέμβασης για σχιστά λοβία όταν θέλουμε να επανα-δημιουργήσουμε την τρύπα για τα σκουλαρίκια